Studuj zdrávku

30. 07. 2019 19:12:36
Chtěla jsem napsat, že už jste možná zaregistrovali kampaň MZ „Studuj zdrávku“, ale vzhledem k její (ne)kvalitě a (ne)viditelnosti, se domnívám, že ji vidělo jen pár lidí, kteří se již ve zdravotnictví pohybují.

Když jsem poprvé viděla kampaň "Studuj zdrávku", kterou se až podezřele amatérsky pokusilo naše ministerstvo zdravotnictví zapojit do celosvětové kampaně Nursing now, jediné, co mě napadlo jako přiléhavý komentář, bylo jedno poměrně oblíbené mezinárodní úsloví začínající na W...

První, co mě zarazilo, bylo načasování začátku kampaně těsně před prázdniny. Takže do doby, kdy mají školáci volno, jezdí po výletech a dovolených a přemýšlení nad tím, kam si po novém roce dají přihlášku na střední asi jde poněkud stranou. To, že po měsíci a půl „fungování“ kampaně je v Aktualitách nejnovějším příspěvkem tisková zpráva o spuštění kampaně, mě příliš nenaplňuje optimismem, ani přesvědčením, že to je kampaň řádně promyšlená a skutečně připravená.

Web slibuje, že na podzim přijde její vyvrcholení v podobě roadshow po školách (u toho bych docela chtěla být), prezentací na „spřátelených akcích“ a před přijímacími zkouškami tím, že půjde spot do 26 kin. Trochu se obávám, že tím opravdu nedosáhne žádného valného dosahu k cílové skupině. Ta se totiž pohybuje na sociálních sítích. Nebylo by tedy lepší a účelnější si na tyto sítě zaplatit reklamu s těmito „kinospoty“ k příspěvkům přímo se zobrazujícím vhodné cílové skupině? Zvlášť, když i na webu je poměrně jasně uvedeno, že přesně na tato média by se kampaň měla zaměřovat:Větší část kampaně se proto bude odehrávat na sociálních sítích, a to na Facebooku, Instagramu a Youtube.“

Musím uznat, že tento záměr a cílení by znělo docela dobře a hlavně logicky. Bohužel to ale nepokračuje tím, že by se na sociálních sítích začala objevovat profesionální videa natočená pro kampaň, rozhovory s praktickými sestrami, etc. Pokračuje takto:

S cílem maximálně mezi mladými šířit výzvu Studuj zdrávku byla dnešním dnem také spuštěna soutěž. Zúčastnit se jí mohou studenti nebo absolventi zdravotnických škol, když natočí krátké (20–40 s) video, ve kterém odpoví na otázku „proč studovat zdrávku?“. Video pak stačí jednoduše zaslat na email soutez@studujzdravku.cz. Soutěžní videa budou umístěna na sociální sítě kampaně a vyhraje ten, kdo nasbírá nejvíce lajků. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 7. listopadu na konferenci Zdravotnictví.

Snaha zaplácnout sociální sítě studentskými videi na mě působí pouze jako snaha na kampani co nejvíc ušetřit. A nemuset vymýšlet žádný vlastní plnohodnotný obsah. Kampaň není navíc moc viditelná, momentálně je na youtube pod hastagem Studujzdravku dohledatelné pouze jedno jediné video s 201 shlédnutími, na instagramu má kampaň 54 sledujících a na facebooku 237. Navíc kampaň vedená stylem: „Natoč video, a když budeš mít nejvíc lajků, vyhraješ mobil“ nikoho nemotivuje nad kritickým zamyšlením nad realitou oboru. A trochu se bojím, abychom se za chvíli nedočkali kampaně: „Studuj zdrávku, vyhraj mobil...“

Ale pojďme se na celou kampaň podívat od začátku do konce. Co si vlastně klade za cíl. Na webu sudujzdravku.cz najdeme toto:

„...Zvýšit počet zájemců o studium na středních zdravotnických školách, tedy počet absolventů.

...
Cílem kampaně bude zacílit na budoucí absolventy středních zdravotnických škol (příp. na jejich rodiče) a demonstrovat pozitiva práce v sektoru veřejných služeb, resp. zdravotnictví. Cílem je zvýšit prestiž a atraktivitu těchto oborů a tím i počet budoucích absolventů a dále ukázat na možnosti kariérního růstu (jak v oblasti vzdělání tak profesního).“

Kampaň má sice cílit na žáky, kteří končí základní školu (a jejich rodiče) a motivovat je k tomu, aby šli studovat STŘEDNÍ zdravotnické školy. Bohužel si ale k té propagaci středních škol ministerstvo vybralo tři zdravotnické obory, které se ovšem vyučují pouze na škole VYSOKÉ – Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář a Farmaceutický asistent. Pod dalšími záložkami na webu pak je používán neurčitý (a nesmyslný) termín „zdravotní sestra“. Tedy na dotaz z kampaně „Kdo je zdravotní sestra“ odpovídám: Nikdo! A tvůrci jsou si toho vědomi, ale snaží se používání tohoto termínu obhájit prohlášením: „V celém textu naší kampaně používáme k označení sestřiček slovní spojení zdravotní sestry, i když jsme si vědomi, že je toto označení nepřesné. Považujte to pouze za obecné označení všech sester. Pro obecné označení všech zdravotníků, kromě lékařů a farmaceutů, se používá pojem nelékařská povolání.

Sestry mají v současné době různorodé označení, podle toho, jakou školu vystudovaly a jaké mají v neposlední řadě kompetence...“

Z mého pohledu má toto označování ale jediný cíl. Zmást čtenáře, tedy vlastně lhát, ale ne zas tak moc okatě... Budeme-li psát o zdravotních sestrách, třeba někdo získá pocit, že se po maturitě stane všeobecnou sestrou, která má vyšší kompetence a je zařazena ve vyšší platové třídě a s touto vidinou se na zdrávku přihlásí. To, že pak zjistí, jaká je skutečnost a buď odejde ze školy rovnou, anebo po maturitě nastoupí radši někam do kanceláře, či supermarketu, to už nás nemusí zajímat. Důležité je, že se zvednou čísla lidí přihlášených na zdrávku a to si bude moci současná vláda započítat jako úspěch. Za 4 roky už nikoho reálný počet absolventů a lidí nastupujících do praxe přece zajímat nebude. Anebo bude?

Jako jedna z nejhorších částí kampaně mi ovšem přijde pokus o vyvracení předsudků, kde na webu pod písmenem P má být předsudek a pod písmenem R zas realita. Pojďmě se na pár úryvků společně podívat:

„P: Zdravotnický asistent není zdravotní sestra, je to pomocná síla.
R: Dle právních předpisů je zdravotnický asistent je přejmenován na povolání praktická sestra a se svými kompetencemi patří neodmyslitelně do pracovního týmu nelékařských povolání, samostatně vykonává některé činnosti.

P: Po absolvování SZŠ (obor Zdravotnický asistent) kompetence k výkonu žádných odborných výkonů a samostatné péči o pacienta. Zdravotničtí asistenti nemohou aplikovat injekce,... dělat odborné výkony, nesmí pracovat samostatně – pracují pod přímým dohledem (“někdo u nich musí stát”). Zdravotnický asistent může jen „nosit mísy“, stlát postele a mýt nemocné.
R: Zdravotnický asistent/Praktická sestra má své samostatné kompetence a po novelizaci zákona o nelékařských povoláních a prováděcích právních předpisů je vynecháno pracuje pod dohledem všeobecné sestry.“

Proč tady nejsou vypsané kompetence? Uplatnění v ošetřovatelském týmu? Výhody povolání praktické sestry? Prostor by pro ně jistě byl.Jestliže má tento obor být alfou a omegou kamapaně, tak by právě o něm mělo být všude co nejvíce informací, ideálně snadno dostupných a ne schovaných pod několikanásobnými odkazy. Proč je tu jen snůška nic neříkajících blábolů o tom, že (světe div se) praktická sestra má své kompetence a může vykonávat činnosti? Stejně tak nechápu odstavec o vzdělávání, kde je zdůrazněno, že není potřeba studovat VOŠ nebo VŠ, protože pokud někdo začal studovat nejpozději ve školním roce 2003/2004 SZŠ je Všeobecnou sestrou. Jak má toto namotivovat ke studiu střední zdrávky budoucí studenty, kteří se (jen tak mimochodem, vzhledem k cílové skupině) v roce 2004 narodili? Pokud to tedy nemá být náznak toho, že se mají zaměřit na sesrojení stroje času, ale to jsme zase asi v jiném odvětví. Opět na mě toto působí, jakoby tvůrci kopírovali obsah nějakého jiného webu, který byl zaměřen na všechny nelékaře a měl odpovídat právě na otázky sester se "starou zdrávkou", jak to s nimi bude dál.

"P: Ve zdravotnictví nejsou finance, v nemocnici státní si nelze vydělat dostatek finančních prostředků.
R: Chybí celospolečenská informovanost o platových podmínkách (platové zařazení – směnný provoz – benefity). Snahou, která se daří, je postupné navyšování platů nelékařským povoláním s dalšími benefity. Rozhodně jsou již nyní finanční prostředky zdravotníků konkurenceschopné v porovnání s ostatními povoláními."

Ne, celospolečenská informovanost opravdu nechybí. Co naopak chybí je informovanost ze strany ministerstva, že jím uváděný průměrný plat je plat pouze z fakultních nemocnic, z období, kdy sestry slouží enormní množství přesčasů a ještě se do průměru počítají jak sestry na běžných odděleních, tak například sestry z oddělení ARO, kterým náleží další příplatky,sestry absolventky i sestry s 30 lety praxe... O tom, jak jsou placené sestry v soukromých firmách a domácí péči se raději mlčí (tam totiž mají zaměstnanci mzdu a ta není určena žádnými tabulkami). Platy jsou určitě konkurenceschopné v porovnání s dalšími povoláními, ale dost záleží na volbě těch „ostatních povolání.“

Navíc věta „v nemocnici státní si nelze vydělat...“ je stylistický paskvil.Myslím, že tam to slovo „státní“ někdo přidával na poslední chvíli a nevšiml si, že mu nějak ujel slovosled.

I když v dalším odstavci se můžeme konečně dočíst něco konkrétnějšího:

"Platy sester jsou srovnatelné v porovnání s ostatními povoláními. V poslední době došlo k navýšení platů. V třísměnném provozu + noční + svátky může být plat kolem 25 000. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá postupné navyšování platů nelékařských povoláním, náborové příplatky u nových zaměstnanců, stipendia při studio a různé další benefity."

25 000 hrubého je přibližně 19 295Kč čistého. Za třísměnný provoz. Kolik tedy má sestra bez příplatků za směny a noční?

„Navyšování platů nelékařských povoláním?“ “Stipendia při studio?“ O chybějící závorce v nadpisu, který jsem tedy nekopírovala, části vět, kde někdo zapomněl změnit formátování na normální místo podrtženého, neboť nejspíš byly vykopírovány z jiného textu, který měl na něco odkazovat a dalších chybách v textech nemluvě... Uznávám, mě taky ujíždí písmenka, pár hrubek už jsem taky zvládla,vím, jak je složité ukočírovat všechny koncovky, když člověk desetkrát přepisuje jednu větu. Ale já svoje články alespoň nevydávám za profesionální díla. A nenechávám si za ně platit. Takže si tvůrci této kampaně mohli (a hlavně měli) najmout korektora...

Jo a nebojte se, sice je práce sestry nic moc placená, ale v kampani vám vysvětlí, že:

„Náročnost práce vyvažuje dobrý pocit z odvedené práce, spolupracující kolektiv, příjemné mezilidské vztahy a motivace zdravotníků pomáhat. Příjemným motivem jsou spokojení pacienti a jejich osobní poděkování. Někdy zajímavá práce s příjemnými lidmi může být pro zaměstnance více motivující, nežli neosobní práce s větším výdělkem. “

Pardon, ale z osobního poděkování složenky nikdo nezaplatí. A navíc to "poděkování" občas bývá tak osobní, že jdete domů z práce v lepším případě se značně rozšířeným slovníkem, co se sprostých slov týká, v horších i s nějakou tou modřinou. (Bohužel i od pacientů, kteří jsou si plně vědomi toho, co dělají... )Ale i s tím si přece zdravotník musí umět poradit, je to profesionál. Práce prý není ani fyzicky náročná, když tedy máte štěstí na skladbu pacientů a pomoc sanitáře, vhodné pomůcky a dobrou organizaci práce. Ministerstvo si totiž uvědomuje:

„To jsou důležité složky pro optimální pracovní podmínky.“

Jen už nedodává, že rozhodně nejsou všudepřítomné... A jak mi pomůže pomoc ošetřovatelů a sanitářů, abych nechytla nějakou chorobu, to mi taky trochu uniká:

P: Sesterská práce není čistá práce, sestra se na pracovišti nakazí chorobou.
R: Důležitá je pomoc ošetřovatelů, sanitářů, pomůcky k ošetřovatelské péči, různé ochranné pomůcky, řádná dezinfekce a sterilizace atp. Při zachování bezpečnosti práce a plnění hygienických požadavků je riziko onemocnění zdravotníků velmi nízké.“

No a pak přijde na řadu ordinace v Háji zeleném, nebo jak se ten seriál jmenuje... To jsem snad ani nechtěla číst.

"P:Vztahy mezi sestrami a lékaři jsou příliš osobní.

R: Kvalita pracovních vztahů mezi lékaři a sestrami může být často ovlivněna negativní zkušeností s jednotlivcem. To může ovlivnit celkové vztahy na pracovišti a také hodnocení ze strany pacientů. Sexuální harašení totiž může být vnímáno i jako diskriminační, tedy s následky nerovného zacházení na pracovišti. Rozhodně se však nedá paušalizovat příliš osobní přístup všech zdravotníků, záleží zejména na chování jednotlivce, často ale evidujeme profesionální přístup a spolupráci napříč zdravotnickými povoláními. nejsou výjimkou např. přátelské vztahy mezi lékaři i sanitáři."

"P: Sestry vytvářejí problematické čistě ženské kolektivy.
R: Ryze ženské kolektivy se nacházejí i mimo zdravotnictví. Není možné paušalizovat, že právě sestry nebudou mít na pracovišti bezpečné pracovní klima – spokojenost i větší výkon. Jak jsme již uvedli, vše záleží zejména na chování jednotlivce, ale častěji evidujeme profesionální přístup a spolupráci."

Já se vážně snažila, ale tady mě nic jiného než velké WTF opravdu nenapadá. Ta představa, že je mi 14 let a přečtu si něco o tom, že na pracovištích probíhá sexuální harašení, které snad někdo může brát jako diskriminaci. Nebo se snaží naznačit, že neprobíhá? To je vlastně jedno, hlavně, že tam třeba bude lékař, co se kamarádí i se sanitářem. Je navíc ten ženský kolektiv problematický, anebo ne? A nebojte, pokud jste chlap, je pro vás jistě důležité, že „muži jsou vítaným prvkem v kolektivu.“

„P: Při třísměnném provozu je málo volna, sestry jsou stále v práci a jsou díky tomu vyčerpané, vyhořelé, deprimované.
R: Není to pravda – ve směnném provozu volna je víc, i 2 – 3 dny. Směnný provoz má svá pravidla. Důležité je, aby si zdravotníci dokázali ve dnech volna odpočinout, mít vlastní koníčky a dělat činnosti, které je baví. Zejména důležitá je motivace pro práci a dosahovat dobrého pocitu z vykonané práce."

Jasně... Volno je i 2 dny. Možná tři? Když máte štěstí... Pravidla směnný provoz jistě má, ale v současnosti jsou neustále porušována a i ministr zdravotnictví si toho je plně vědom. Zákoník práce je sprosté slovo a jak jsem se osobně dozvěděla na jednom pracovním pohovoru: "Rozpis služeb je jen papír pro inspektorát práce." Navíc v současné době bude ten rozpis služeb vypadat nějak takhle.

To možná znáte, nedávno totiž tento rozpis směn proběhl médii. Věřte mi, že jsou v současné době služby takto nasekané jedna za druhou, je realita většiny českých sester. 18 dvanáctihodinových směn za měsíc, kdo by to nechtěl?

A ještě pár věcí na závěr. Prezentace videi s osobnostmi ze zdravotnictví. Proč proboha o práci sestry mluví zubař, byť mediálně známý? Proč si před kameru nemohla sednout sestra z jeho ambulance a sama říct, proč je její práce důležitá? Copak potřebuje svého tlumočníka? Proč mají neustále o práci sestrer potřebu plkat lékaři, kteří se snaží pouze sami sebe zviditelnit, kteří, když se jim to hodí, vynášejí sestry do nebe, aby je pár dnů na to totálně shodili, jako již zmíněný MUDr. Šmucler, který prohlašuje věci typu, že sestra pracující v nemocnici nemá žádnou odpovědnost, protože je tam zaměstnaná a jsou tam přece lékaři? ("Veškerá zodpovědnost leží ze zákona na lékařích, eventuelně na zdravotnickém zařízení a zdravotní sestry jsou v postavení zaměstnance.") Tady by mě trochu zajímalo, jestli lékař, který je změstnán v nemocnici, dle pana doktora též není trestně odpovědný? Opravdu je tento člověk tím nejvodnějším, kdo by měl lákat nové sestry do oboru? Zvlášť, když článek s výše zmíněnými názory byl publikován též na facebooku kampaně.

Skutečně nemáme nikoho dostatečně zajímavého, kdo by měl alespoň něco společného s oborem a dokázal zaujmout mladé lidi? Pokusilo se ministerstvo před zahájením kampaně oslovit mediálně známé osobnosti, které oslovují současné teenagery? Pokusilo se vyhledat praktické sestry, které po škole nastoupily do provozu, aby mohly z praxe uvádět pozitiva své práce a její přínos?

Navíc by mě docela zajímalo, kolik stálo vytvoření tohoto webu s podivným heslem "Moje výzva, MOJE POSLÁNÍ!", a jaké měl zkušenosti člověk (tým lidí), kteří tento web vyráběli. Je možné, že tvůrci nemají ponětí, co se vlastně studuje na zdrávce? Nebo proč byly zvoleny pro prezentaci obory vysokoškolské, když k jejich vystudování reálně nikdo na zdrávku jít nemusí? Naopak, není snad pro mladé lidi lepší jít třeba na gymnázium a vybrat si zaměření až po čtyřech letech? (A jen tak okrajově, odkud pochází ilustrační fotografie v záhlaví webu? Záchranáři jsou zřejmě od tiskového oddělení pražské záchranky, ale ten zbytek vypadá jako postahovaný z fotobanky. Takhle totiž české nemocnice moc nevypadají...)

Mám pocit, že investice do tohoto webu byla tak trochu vyhozenými penězmi. Víc otázek totiž vyvolává, než na kolik odpovídá. Možná stálo za to trochu připlatit za někoho kvalitního. Za někoho, kdo se trochu orientuje v oboru jak zdravotnickém, tak oboru PR, aby nevznikaly jen stránky planých a nic neříkajících textů, které mnohdy nemají ani hlavu, ani patu. Domnívám se totiž, že naše zdravotnictví není zas tak bohaté, aby si mohlo dovolovat platit za levné (a nekvalitní) věci. Nicméně jsem zvědavá, jak bude kampaň pokračovat na podzim a jestli se pohne nějakým lepším směrem. Ráda bych pak napsala něco pozitivního...

Jedno PS na závěr: Pan ministr natočil ke kampani selfie video, ve kterém vyzývá studenty k natáčení videí (kampaň asi nejede tak, jak si mysleli a ani vidina vyhraného mobilu nezapůsobila) a mimo jiné zmiňuje, aby lidé šli studovat zdrávku a starat se o české pacienty. Víte, pane ministře, sestry a vůbec veškerý zdravotnický personál tak nějak pracuje pro VŠECHNY pacienty, bez ohledu na národnost, rasu, vyznání a spoustu dalších věcí...

Autor: Klára Kutačová | úterý 30.7.2019 19:12 | karma článku: 36.95 | přečteno: 6224x

Další články blogera

Klára Kutačová

Cesta kolem světa - Saigon

Tedy dnes již Ho Chi Minhovo město a můj výchozí bod pro putování po Vietnamu, který jsem se opět rozhodla přejet vlakem od jihu na sever.

27.7.2019 v 17:45 | Karma článku: 15.80 | Přečteno: 349 | Diskuse

Klára Kutačová

Rohlík není benefit

Moje reakce na vyjádření ředitele Duchcovské nemocnice a trochu i o tom, proč i když jsem měla ráda svůj obor, jsem se rozhodla odejít z práce ve veřejném zdravotnictví.

27.2.2019 v 22:10 | Karma článku: 37.57 | Přečteno: 2408 | Diskuse

Klára Kutačová

Cesta kolem světa - Siem Reap a Angkor Wat

Angkor Wat je prý nejkrásnější za východu slunce, takže jsem si půjčila elektromotorku, abych si to ráno mohla ověřit na vlastní oči...

12.2.2019 v 13:45 | Karma článku: 16.50 | Přečteno: 469 | Diskuse

Další články z rubriky Občanské aktivity

Zdenek Horner

Jak ideologie odporuje faktům při výkladu záchrany na moři

Stejně jako u nás nemáme žádné rasisty, ale ... Podobně se málokdo odváží souhlasit s topením trosečníků, ale ... nesouhlasí s jejich převážením do Evropy. Navíc se všichni tváří, že je Libye bezpečnou zemí.

17.8.2019 v 22:49 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 85 | Diskuse

Ruda Hlousek

Vojna ... (2. dil)

O sobotach byly na poradu rajony. Vsechno se muselo jen bliskat. Pamatuju se jak se delali na parketach kartacem ruzicky, tak nejak se tomu rikalo ...

17.8.2019 v 4:28 | Karma článku: 10.29 | Přečteno: 456 | Diskuse

Ruda Hlousek

Vojna ... (1. dil)

V roce 1972 me prisel povolavaci rozkaz, abych se dostavil na letiste do Brna(Slatiny), kde budu zauceny mechanikem na helikoptery ...

16.8.2019 v 17:37 | Karma článku: 7.20 | Přečteno: 238 | Diskuse

Veronika Valíková

Opravdu tu chceme nové Pavlíky Morozovy?

Rozmohl se nám tu takový nešvar na sociálních sítích. Ale pěstují ho v mediálním prostoru i někteří novináři, politici, herci a další politicky uvědomělí jedinci.

16.8.2019 v 17:01 | Karma článku: 45.87 | Přečteno: 6570 | Diskuse

Bedřich Dvořák

tušíte,zda máte správnou intuici ? A co na to Brainstorming ?

Intuice je fenomén založený na podvědomí,vzdělanosti a jistě i přirozené zkušenosti. Lidský mozek si přijaté informace ukládá pro nás nepochopitelným způsobem a intuice z těchto informací těží a vychází.

16.8.2019 v 13:15 | Karma článku: 5.70 | Přečteno: 123 | Diskuse
Počet článků 250 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 953

Jsem občas trochu cynik a často naivní snílek...

Snila jsem o cestě kolem světa, se kterou jsem začala pomalu a pozvolně před devíti lety, kdy jsem se vydala poprvé sama do Íránu, kam jsem se ráda ještě dvakrát vrátila. Od té doby jsem se snažila (většinou sama) každý rok vycestovat do bližších i vzdálenějších míst, nasávat jejich atmosféru a co nejvíc fotit.

Moje prozatím největší, nejdelší a nejvzdálenější cesta se uskutečnila od 8. ledna do 17. srpna 2017 kdy jsem se nejprve přidala do devítičlenné posádky na  cestu Aviou Jižní Amerikou https://www.facebook.com/aviou.cz/ a následně již sama pokračovala do USA, Kanady, Jihovýchodní Asie a Západní Evropy. Během 222 dní jsem navštívila území 20 států a vystřídala rozličné dopravní prostředky včetně skládacího kola, které jsem koupila v Bangkoku, projela na něm kousek Barmy a nakonec ho letadlem dopravila do Portugalska a (ne)dojela s ním do Santiaga de Compostela. Tím jsem obletěla a objela zemi kolem do kola, viděla nespočet nádherných míst, zažila mnoho neskutečných věcí a hlavně jsem potkala spoustu úžasných lidí.

A o tom všem bych vám ráda vyprávěla s pomocí svého blogu...

Najdete na iDNES.cz